groene corridors in Amsterdam Nieuw-West


Tijdens de bijeenkomst ‘Groen in Osdorp’ bij Stadsboerderij Osdorp (16 oktober 2019) bleek er behoefte te zijn om de krachten te bundelen van groene denkers, doeners en verbinders, ten behoeve van méér biodiversiteit.

Een groene ‘corridor’ kan bestaan uit een stevige ketting (robuuste groene verbindingszones) met mooie kralen (inspirerende groene initiatieven).
Hiermee kan de Hoofdgroenstructuur in Nieuw-West (meer en beter) vormgegeven worden. 
 
Van samenhang van het groen in de stad (bloemrijke bermen, inheemse planten en struiken, volwassen bomen) kunnen vele (kwetsbare) soorten profiteren.
Daarnaast is het natuurlijk prettig om in een groene omgeving te wonen en te verblijven; daarom zijn ook particuliere tuinen en wijkgroen belangrijk.

In Nieuw-West zijn gelukkig veel mensen betrokken bij en actief voor groen en biodiversiteit.
Deze groenliefhebbers willen we graag opnemen in een groen netwerk, met als doel:
- onderling/ gezamenlijk uitwisselen van kennis/informatie;
- afstemmen en/ of samenwerken.

Heb je ook belangstelling voor dit project?
Dan kun je je aanmelden door een mail te sturen aan
tuinenvanwest@outlook.com
of
flowerpowertuinenvanwest@outlook.com